Cookies

Vi använder så kallade cookies på vår webbplats. En cookie är en liten textfil som lagras på din dator och som innehåller viss information, dock ingen personinformation. Cookies använder vi bara av rent tekniska skäl för att förbättra webbplatsens funktionalitet.

Enligt lagen om elektronisk kommunikation skall alla besökare på webbplatser som använder cookies informeras om detta. Besökaren skall även ges möjlighet att förhindra att cookies lagras på datorn.

Vår webbplats använder ibland cookies och då enbart för att göra det lättare för dig att använda våra sidor. Om du inte accepterar att det sparas cookies i din dator kan du ändra inställningarna i din webbläsare så att den inte sparar cookies. Detta innebär dock att vissa funktioner på vår webbplats inte kommer att fungera för dig.

Personuppgifter & Integritetspolicy

Dataskyddsförordningen (DSF) är från och med 25 maj 2018 svensk lag och ersätter PuL (Personuppgiftslagen). Lagen skyddar fysiska personers grundläggande rättigheter och friheter.

Vad är en personuppgift?

Alla upplysningar om en fysisk person som indirekt och direkt kan användas för att identifiera någon som till exempel namn, bild, kontaktuppgifter och annan information. Vissa uppgifter har särskilt skyddsvärde.

Carbinen Coworking AB har fastslagit följande integritetspolicy 9 december 2019 för att du ska veta hur vi hanterar dina uppgifter. Om något är svårt att förstå eller otydligt – tveka aldrig att höra av dig till oss.

Integritetspolicy

Integritetspolicy
Parter och ansvar för behandlingen av dina personuppgifter

Carbinen Coworking AB (nedan kallad Carbinen Coworking AB) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för företagets verksamhet.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

För att Carbinen Coworking ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten. Vi behandlar personuppgifter för:

 • Anmälningar till event
  I samband med anmälningar till event samlar vi in namn och e-postadress. Detta för att kunna komma i kontakt med dem som ska gå på eventet i samband och efter eventet. (Gemensamt Intresse)
 • Nyckelkvittens
  I samband med att du som hyresgäst eller anställd hos en hyresgäst kvitterar ut en nyckel till kontoret signerar du en nyckelkvittens med uppgifter om: namn, företag, telefonnummer samt e-post. Dessa uppgifter använder vi för att kunna komma i kontakt med dig i frågor som rör vår verksamhet. Det är också en säkerhet för våra hyresgäster för att kunna veta vilka som rör sig i våra gemensamma områden. Användande av nyckeltaggar registreras i passagesystem. (Avtal)
 • Mailkonversationer
  Vi sparar våra mailkonversationen med kunder, samarbetspartners och andra intressenter i syfte att administrera vår affärsrelation. (Intresse)
 • Bokningar
  Vi sparar bokningar i syfte att skapa statistik samt följa trender. (Intresse)
 • Bokföring
  Enligt bokföringslagen måste viss information sparas i 7 år. Vi följer denna lag. (Rättslig förpliktelse)
 • Betallösningar
  I samband med betalning samlar vi in betalinformation (t ex kortnummer, transaktionstidpunkt, kortinnehavare, företagsinformation). (Avtal)
 • Fotografier
  I syfte att skapa marknadsföringsmaterial i både tryckta och digitala kanaler tar vi vid tillfällen foton i våra lokaler. Vill man inte vara med på bild går det alltid bra att kontakta info@carbinencoworking.se 

Vilka delar vi personuppgifter med?

Carbinen Coworking AB säljer aldrig vidare uppgifter eller delar till tredje part utan berördas tillåtelse.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Carbinen Coworking kommer att genomföra en bedömning årsvis om ändamålet med behandlingen av personuppgifterna kvarstår. Om inte ändamålen med behandlingen av personuppgifterna kvarstår kommer uppgifterna att raderas.

Vilka rättigheter har du?

Du som kund till Carbinen Coworking har flera rättigheter som du bör känna till.
Du har rätt att få ett registerutdrag avseende bolagets behandling av dina personuppgifter. Carbinen Coworking ska vid begäran av registerutdrag förse dig med en kopia av de personuppgifter som är under behandling.

Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna tills de blir ändrade.
Du kan när som helst utöva dina rättigheter genom att begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter, begära begränsning av behandling eller invända mot behandling. Vidare har du rätt att inge ett klagomål avseende företagets behandling av personuppgifter till Datainspektionen, besök www.datainspektionen.se.

Uppdatering

Integritetspolicyn kan med tiden behöva uppdateras. Du hittar alltid den senaste versionen av Carbinen Coworkings Integritetspolicy på vår hemsida.

Om du vill veta mer

Har du frågor om Carbinen Coworkings personuppgiftsbehandling eller vill utöva dina rättigheter kontaktar du info@carbinencorking.se

Uppdaterad 2/12/2020.